Valgkomiteen ønsker innspill

26. november 2021

Valgkomiteen i FK Eik Tønsberg ønsker innspill til gode kandidater til styreverv.

Valgkomiteen har begynt sitt arbeid og ønsker seg et best mulig utvalg av kandidater til de verv som skal bekles. De oppfordrer derfor til å fremme forslag. Dette er deres mulighet til å påvirke sammensetningen av FK Eik Tønsberg AIL og FK Eik Tønsberg 871.

Det skal fremmes forslag på kandidater til følgende verv:

FK Eik Tønsberg AIL:

  • Nestleder, leder Unified, leder Barn og varamedlem

FK Eik Tønsberg 871:

  • Leder, 2 styremedlemmer og varamedlem

Kontrollutvalg

  • 3 medlemmer

Forslag bes inneholde:

  • Navn og kontaktinformasjon for kandidat
  • Hvilket verv kandidaten foreslås til
  • Kort begrunnelse for forslaget, inkludert kort informasjon om kandidatens kompetanse
  • Er kandidaten forberedt på å bli kontaktet av valgkomiteen, og vist interesse for mulige verv?

Forslag kan sendes til Tore Lilleengen på e-post: torelilleengen@hotmail.com – senest 15.12.21.

Tradisjon | Relasjon | Ambisjon