Saksdokumenter til årsmøtet

25. februar 2022

FK Eik Tønsberg Ail og 871 avholder årsmøte 03.03.22 kl. 18.00.

Alle som har vært medlem i FK Eik Tønsberg minst en måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til klubben, har stemmerett.

Saksdokumenter:

Tradisjon | Relasjon | Ambisjon