Person-vern

Det er innført felles personvernlov i EU og Norge kalt GDPR (General Data Protection Regulation). En ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten ble vedtatt av Idrettsstyret 14. desember 2017.

Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre kontroll over sitt eget personvern gjennom strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres. Man kan kreve å få vite hvilken informasjon som er lagret om seg, be om at data slettes, feil endres, eller å få dataene utlevert elektronisk for gjenbruk.

For oss som idrettsklubb gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17):

”Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Det betyr at når en person blir medlem i idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger.”

”Dersom personen har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette å anse som et samtykke til at organisasjonsleddet kan kontakte vedkommende per e-post og SMS med bakgrunn i medlemsavtalen. ”

Personvernerklæring

Nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for FK Eik Tønsberg Ail  (org.nr 932 994 852). EIK er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn via medlemssiden www.fkeiktonsberg.no

Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trer i kraft fra mai 2018.

Personopplysninger som samles inn og lagres

Vi lagrer informasjon om

 • Navn
 • Kontaktinfo
 • Fødselsdato og kjønn
 • Hvilke medlemskap, treninger, camper, kurs og arrangementer medlemmer har deltatt på
 • Familierelasjoner
 • Faktura- og betalingshistorikk

Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv.

Formålet med informasjonen som innhentes

 • Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter
 • Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid
 • Administrere påmeldinger, betalinger mv
 • Følge opp lisenser, forsikringer mv

Hvem behandler informasjonen?

Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sin jobb/verv vil få tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor klubben vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv.

Hvor lagres informasjonen?

 • Innhentet informasjon lagres i vårt medlemssystem på Rubic.
 • Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i Rubic
 • Kontaktinfo for fotballspillere, trenere og lagledere legges inn i NFF sitt medlemssystem FIKS ved lisensregulering
 • Kontaktinfo for styremedlemmer legges inn i NIF sitt system KlubbAdmin.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter uten varsling/mulighet for reservasjon fra medlemmet. For deling av informasjon innenfor idrettens medlemssystemer, se ovenfor.

Rettigheter

Som medlem og bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

daniel@fkeiktonsberg.no

Revidert/oppdatert 01.10.2021