Rekruttering

Rekruttering til barnefotballen i Eik Tønsberg skjer normalt ifra barnehagene tilknyttet nærmiljøet på Eik.

Vi starter opp med nye lag i midten av april. Vinteren er ferdig og det er noen måneder til skolestart. Barna får noen måneder på å bli kjent før de begynner på skolen. Dette kan være bra for noen barn, som gruer seg til å begynne på skolen. Da kjenner de hverandre før de møter på skolen.

Det skal i første uka av april henges opp informasjonsskriv på barnehagene Kongseik, Eik Vestre, Løkebergstua og Mortenåsen. Det kan også i tillegg leveres ut informasjonsskriv til alle barn som går siste året i barnehagen. Legges også ut på Eik sin hjemmeside og Facebookside.

14 dager etter at man har hengt opp lapper, skal rekruteringsansvarlig gjennomføre et felles oppstartsmøte for alle interesserte foreldre. På dette møtet forteller man om klubbens mål og visjoner. Man forteller hvordan klubben er organisert og hvordan man organiserer barnefotballag i klubben.

Det skal startes opp rene jente- og guttelag. Derfor deler gruppen seg i gutteforeldre og jenteforeldre. Da skal man bli enige om hvem som tar hvilke roller i støtteapparatet.

Støtteapparat rundt laget skal bestå av:

 • En årgangsleder
 • En hovedtrener, og trenere ifht antall spillere (7 spillere → en trener, 8 til 14 spillere → to trenere)
 • En lagleder
 • En miljøkontakt

Treningstilbud

Hvis det er foreldre som føler seg klare som trenere til å starte med treninger, så kan de få lov til det. Hvis ikke så kan klubben ved hjelp av rekruteringsansvarlig eller trenerutvikler gjennomføre tre treninger, for å vise og forklare hvordan man gjennomfører en treningsøkt. Etter det så kan de gjennomføre treningene selv. (Hvis mange nok trenere, så kan vi gjennomføre NFF Grasrottrenekurs i mai. Ansvarlig for dette er trenerutvikler)

Hvert årskull får 1 time trening i uken. Det henger banekart på hjemmesiden og egen Facebook-gruppe (Eik IF Tønsberg Baneinformasjon). Her finner man hvilken bane man får tildelt uke for uke.

Alle spillerne må ha på seg leggbeskyttere og ha med en vannflaske. En foreldre/voksen skal også alltid være på treninga, fordi trenere og lagledere skal slippe å springe etter alle som ikke hører etter, som de som måtte knyte skolissa eller som slår seg.

Man trener ute ifra mai til november, da begynner man å trene innendørs. Man får tildelt tid fra klubben enten på Lærerhøgskolen eller på Kongseik usk. Tren da til og med november og ta fri i desember, for så å begynne på i januar igjen.

Innetreningene starter første uka i november.

Eik Tønsberg oppfordrer også barna til å delta i andre aktiviteter i vinterhalvåret.

Trenerstruktur for barnefotballen

Som en klar hovedregel forutsettes det at det er foreldre som er trenere i barnefotballen. Hvert lag i barnefotballen skal ha èn ansvarlig trener, men kan ha en eller flere assistenttrenere. Alle trenere innen barnefotballen i Eik Tønsberg skal ha en grunnleggende kjennskap til målsettingen med barnefotballen i Eik. Klubben ønsker å gi alle trenere et tilbud om skolering som gjør dem i stand til å utvikle seg som trenere. Klubben arrangerer to samlinger pr. år for trenere innen barnefotballen, èn før og èn under/etter sesongen.

Turneringer

Det gjennomføres fire aktivitetsturneringer for dette årskullet.

Utstyr

Hver spiller skal få utdelt egen ball på treningene. I tillegg skal det være nok vester og kjegler.

Hva gjør vi på første trening?

Samler alle barn og voksne og ønsker velkommen til Eik IF. Unger er utålmodige og klarer ikke å stå i ro lenge. Derfor bare fortelle kort om klubben.

Mange barn er litt redde for det nye, derfor forteller man kort om hvordan man gjennomfører ei treningsøkt.

Vi bruker

NFF sin breddeformel trygghet + mestring = trivsel

Hvordan skape trygghet?

 • Rutiner/”rammer”
 • Treneren på plass før ungene kommer

Hvordan skape mestring?

 • Bli sett
 • En ball hver, og skryt for det man får til

Hvordan ”ramme inn” en treningsøkt

 • Når en spiller kommer på trening.
  • Sett ifra seg vannflaska og knytte ferdig skolisser.
  • Etterpå setter man seg ned sammen med treneren i en sirkel. (Foreldre står og ser på)
  • Treneren ønsker velkommen. Sier kort om hva man skal gjøre i dag.
 • Treningsøkta. ALLE EN BALL HVER.
  • Oppvarming, og hoveddel er gjerne det samme. Gjennomføre to øvelser.
  • Spill. 3v3/2v2/4v4 , men prøv å unngå å spille flere enn hva man spiller i kamp. Altså max 5v5. Avslutt gjerne spilldelen med FairPlay-hilsen. Det synes ungene er gøy.
   (Ta gode pauser med drikke)
 • Når man avslutter treningen.
  • Spillerne setter seg i en ring rundt treneren igjen.
  • Treneren sier kort om hva man gjorde i dag. (Åpne gjerne for tilbakemeldinger. Synes dere det var gøy i dag? Hva var det som var gøy? Ta bare opp hyggelige ting)
  • Treneren takker for oppmøte.