Innmelding

medlemskontingent

treningsavgift

  • Innmelding i FK Eik Tønsberg

For innmelding må man følge linken nedenfor. Her får du muligheten til å melde deg selv eller barnet ditt som medlem. Fyll inn brukernavn og passord før du legger inn deg selv eller barnet på riktig lag!

Link: https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=10924#/form/profile

 

  • Medlemskontingent og utmelding

Medlemskontingent er kr 300,- / 500,- (junior/senior) per år. Alle som vil delta hos FK Eik Tønsberg må betale kontingent. Kontingenten gjelder per kalenderår, og medlemskapet varer til man sender en skriftlig utmelding til vår medlemsansvarlig morado@online.no .

I tillegg til denne kontingenten må treningsavgift betales (info nedenfor).

 

  • Treningsavgift – fakturering

Treningsavgiften faktureres i januar/februar og august/september. Barn/Ungdom i AIL får altså sin årlige treningsavgift fordelt på to innbetalinger. For 871 kan dette være noe annerledes. Medlemmer som ønsker å spille fotball vil få en faktura tilsendt, på e-post, i løpet av de periodene som her er nevnt.
Er det utfordringer rundt dette, kontakt din årgangsleder.

Hvordan faktureres nye spillere?

Vi deler fotballåret i to: 1. halvår og 2. halvår.

  • Spillere som begynner/melder overgang i januar – april er inne i del en av sesongen og må betale full avgift. Får vi spillere fra mai måned og utover i året, faktureres de halv treningsavgift.

 Hvordan faktureres spillere som slutter?

  • Spillere som slutter i perioden desember til slutten av januar, blir fakturert for utstyr som klubben har dekket om det ikke leveres tilbake i denne perioden.
  • Spillere som slutter og melder seg ut etter januar måned til april blir kun fakturert del 1 av treningsavgiften.
  • Slutter man i perioden mai til november, skal både medlemskontingent og treningsavgift fult ut være betalt.

Alt av treningstøy skal leveres tilbake til klubben når man slutter

 

Gjeldende (årlig) treningsavgifter FK Eik Tønsberg

AIL 871
5 år 700 kr G16 6000 kr
6 år 1400 kr G19 6000 kr
7-10 år 2300 kr
11-12 år 2500 kr
13 år –  3000 kr
Herer 3200 kr
Damer 3200 kr

 

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av FK Eik Tønsberg – org. 932 994 852, heretter kalt EIK. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra EIK så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

EIK er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.