Klubb-dommere

Våre klubbdommere

Her finner du kort info om våre klubbdommere

Våre klubbdommere må være 11 år før de kan dømme kamper i regi av klubben.

  • 11-13 år dømmer 3er, 5er, og 7er fotball.
  • 14 år år eller eldre dømmer 9er fotball

Etter dømt kamp skal alle dommere fylle ut en dommerkvittering. Denne fylles ut, og sendes klubb. Den kan også legges i postkassen utenfor klubbhuset. 

Dommere utbetales følgende for dømt kamp:

  • 3er (50,-)
  • 5er (150,-)
  • 7er (200 ,-)
  • 9er (250 ,-)

Ønsker du å bli klubbdommer? Ta kontakt med vår dommeransvarlig Nicolay Skovly – nicolays1975@gmail.com