Årshjul

Årshjul 2022

Her finner du årshjulet til barn- og ungdomsavdelingen i klubben. 

Arbeidsoppgaver Barn og Ungdom 2022

Aktivitet Ansvarlig Dugnadsvakter/frivillige Medansvarlig
Vareopptelling Meny G16 J14/15 – J17
Vårcupen G/J 9 G/J 6-11 G/J 8 og 10
Fotballskole* G/J 6-12
Høstcup G16 og J14/15 G13-14 og J13
Kioskvakter/ansvar Alle lag – egen plan
Loddsalg x 2 G/J 12
Aktivitetsturnering G/J 7 G/J 6
Stand på Eikbarnasdag G/J 8 G/J 7
Jentedag/rekrutteringsdag J7 J8

* Fotballskollen ordnes av egen komite, men alle årgangene i barnefotballen, markert med grått, må bidra med dugnadsvakter/frivillige til å bemanne f eks kiosk.

Aktivitetsoversikt 2022

Aktivitet Tidspunkt for aktivitet
Fakturering treningskont. Jan/feb og aug/sept
Kioskvakter Hele utesesongen
Oppstart ny årgang Mai
Klargjøring kiosk/idrettsanlegg Våren
Loddsalg x 2 April og september
Vårcupen Lørdag 30. april
Aktivitetsturnering 24-25. august
Tine Fotballskole 20-24. juni
Dana Cup Juli
Norway Cup Juli/aug
Høstcup 17-18. september
Gjennomgang utstyr ved sesongslutt
Årsrapport 15. januar
Budsjettarbeid På slutten av året
Vareopptelling Meny 02. januar kl 9

* Fotballskollen ordnes av egen komite, men alle årgangene i barnefotballen, markert med grått, må bidra med dugnadsvakter/frivillige til å bemanne f eks kiosk.