Årgangs-ledere

Instruks for årgangsledere

Årgangslederen har hovedansvaret for det administrative arbeidet i sin årgang.
  • Ansvar for å planlegge, gjennomføre, lede og følge opp de oppgaver årgangen har ansvaret for i henhold til aktiviteter, dugnader og andre arbeidsoppgaver som beskrevet i klubbens årshjul eller formidlet fra styret.
  • Være bindeleddet mellom årgangen og klubben / styret.
  • Gjennomføre foreldremøter for årgangen, spesielt ifm. cuper og turneringer.
  • Utarbeide årsrapport fra årgangen, i januar hvert år, i henhold til mal på nettsiden.
  • Delta på årgangsledermøter.
  • Aktivt dele informasjon fra klubb og styre til årgangen via de offisielle kanalene våre.
  • Ansvarlig oppdatering og vedlikehold av informasjon for sin årgang på medlemssystemet Rubic.