Anleggs-plan

Anleggsplan 2018 – 2022

Overordnet mål

Hensikten med denne planen er å få fram overordnede føringer og prioriteringer for framtidens vedlikehold og investeringer på EIK IF’s ( Stiftelsen’s ) anlegg i perioden 2018- 2022.

Anleggsplanen er et styringsverktøy som skal legge tilrette for idrettsaktivitet som igjen skal skape flere og bedre idrettsutøvere i klubben med idrettsglede, felleskap, trivsel og helse.

Delmål

 • Planen skal samordnes med Kommunal Anleggsplan og føringer fra Tønsberg Idrettsråd.
 • Planen skal sees i sammenheng med øvrige anlegg i regionen.
 • Planen skal omfatte både rehabilitering av eksisterende anlegg og nyanlegg.

Planen skal generere maksimale ressurser til de enkelte anlegg, i form av:

 • Spillemidler.
 • Kommunale midler og MVA kompensasjon.
 • Dugnadsinnsats.

Øvre kunst

 • Totalrenovert til kunstgressbane 2012.
 • 12 års regnskapsmessig levetid.
 • Kostnad: 3 mnok, finansiert med dugnad, mva. kompensasjon og spillemidler.
 • Årlig driftskostnad: ca. 50.000 + avskrivning 83.000

Nedre kunst

 • Totalrenovert til kunstgressbane 2006.
 • 12 års regnskapsmessig levetid – årlig avskrivning ca. 81 000.
 • Kostnad: 3 mnok, finansiert med dugnad, mva. kompensasjon og spillemidler.
 • Årlig driftskostnad: ca. 40.000 + avskrivning.

Hovedbanen gress

 • Meget godt vedlikeholdt bane – Hyppig gjødsling, vanning og klipping. Lufting etc.
 • Årlig driftskostnad: ca. 50.000 + dugnad.
 • Deler av banen bør dreneres.

Nedre gress

 • Funksjonell og fleksibel gressbane, femmer, syver og nier baner, også 11er bane ved behov.
 • Årlig driftskostnad: ca. 60.000.

Klubbhuset

 • Byggeår 1989.
 • Påbygg Garderobe ferdig i 2016, 3,1 mnok i kostnad.
 • Klubbhuset er jevnlig vedlikeholdt og renovert, senest i 2017.
 • toaletter og samlingsrom i 2 etg.
 • takfornying (120.000 kr).

Gamle klubbhuset

Areal: 250m², er tidligere tenkt revet men brukes som lager, garasje og oppbevaringsrom. En eventuell riving ble i 2015 estimert til samlet kr. 150.000, basert på deponering, innleide maskiner samt dugnad. Planert og ferdig gruset.

Ingen foreløpige planer om å rive.

Planer – Rehabilitering og investeringer

Nedre kunst

Tiltak: Nytt dekke 2019
Estimert total kostnad: 2 500 000
Egenkapital: 200 000
Lån: 2 500 000
Spillemidler: 800 000
Mva. kompensasjon: 562 500
Totalkost etter ferdigstillelse: 1 215 500

Hovedbanen gress

Tiltak: Drenering 2018
Estimert total kostnad: 75 000
Egenkapital: 75 000

Klubbhuset

Tiltak: Oppvaskmaskin 2018
Estimert total kostnad: 50 000