KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra klubbens støtteapparat.

ROLLER OG INSTRUKSER

Her finner du instrukser for trenere, lagledere, årgangsledere og andre viktige nøkkelpersoner i FK Eik Tønsberg.

BANEOPPSETT

Her finner du baneoppsettet vårt med oversikt over treninger og kamper. 

KLUBBDOMMERE

Informasjon til og om våre klubbdommere. 

ÅRGANGSLEDERE

Årgangsleder har hovedansvaret for det administrative arbeidet i sin årgang. 

ÅRSHJUL

Årshjul for inneværende sesong.

PERSONVERN

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger.

MEDLEMS- OG TRENINGSAVGIFT

Oversikt over medlems- og treningsavgift per år.

FORSIKRING

Alle som er registrert som spiller og har betalt medlemskontingent er forsikret gjennom lagsforsikringen i NFF. Du finner mer informasjon om NFF’s forsikringsordning her.

OPPSTART NYE LAG

Rekruttering til barnefotballen i FK Eik Tønsberg skjer normalt ifra barnehagene tilknyttet nærmiljøet på Eik. Vi starter opp med nye lag før sommerferien.

POLITIATTEST

Krav om politiattest i FK Eik Tønsberg. 

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer om skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

ANLEGGSPLAN

Hensikten med denne planen er å få frem overordnede føringer og prioriteringer for fremtidens vedlikehold og investeringer på FK Eik Tønsbergs anlegg i perioden 2018-2022.