Medlems- og treningsavgift

av | feb 18, 2022

Medlemskontigent er kr 300,- / 500,- (junior/senior) per år.

Treningsavgifte ihht tabell under per år, fordelt på to innbetalinger per år – vår og høst.

5 år                                       600 kr/år

6 år                                     1200 kr/år

7-10 år                               2000 kr/år

11-12 år                             2500 kr/år

13-                                      3000 kr/år

G19/senior                        3000 kr/år

Damer (2.div)                  3000 kr/år

 

Veteran                               1100 kr/år

 

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av FK Eik Tønsberg – org. 932 994 852, heretter kalt EIK. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra EIK så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

EIK er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.