Våre verdier

Tradisjon

Vi skal være stole av hvor vi kommer fra og av klubben vår. Vi skal representere Tønsberg på en god måte gjennom engasjement, godt humør og positiv innstilling. Vår historie er full av store øyeblikk. Med hardt arbeid og engasjement på ulike arenaer skal vi jobbe for å skape nye stolte øyeblikk for byen og klubben.

Relasjon

Vi skal være en inkluderende klubb hvor ingen står over andre. Vi tenker helhet og setter alltid klubben først. FOr oss er gode relasjoner like viktig utenfor banen som på, derfor skal vi ta godt vare på våre frivillige, foresatte, sponsorer, samarbeidspartnere og vårt publikum. Vi snakker pent om konkurrentene våre og møter folk med respekt. 

Ambisjon

Vår ambisjon er å bygge en klubb for alle – både topp og bredde! Vi skal jakte prestasjon og profesjonalitet i sportslig satsning mot toppen, men samtidig gi bredden et godt aktivitetstilbud med trygge sosiale rammer. Vi skal stille høye krav til hverandre og skal bygge toppfotballkultur med utgangspunkt i bredden og egen talentutvikling. Vi vet det tar tid å bygge klubb og skal jakte løsninger som holder over tid. 

Visste du at?

I klubbens logo er det tre grunnpilarer som representerer verdiene i FK Eik Tønsberg.