Introduksjon

Tidsperiode 2022 – 2024 UTKAST

Sportsplanen skal være et styringsdokument for klubben og gi støtte i det sportslige arbeidet både på kort og lang sikt.

Ved å innføre en egen sportsplan bidrar vi til å sikre at driften rundt de enkelte lag skal drives på samme måte og med samme kvalitet. Målet å skape en rød tråd.
Det er viktig at det på forhånd er nedfelt hva som kreves av den enkelte spiller, trener, lagleder og foreldre samt at det er kjent hvilke målsettinger FK Eik Tønsberg som klubb har satt på de enkelte lag.
Sportsplanen er førende for barne- og ungdomsfotballen. Vi deler de forskjellige alderstrinn inn i følgende sportslige epoker:

 • 5 – 8 år: Lek
 • 9 – 12 år: Teknikk
 • 13 – 14 år: Forståelse
 • 15– 19 år: Konkurranse

Sportslig utvalg

FK Eik Tønsberg har et Sportslig Utvalg på tvers av aldersklasser, kjønn og organisasjon.
Oppgaver:

 • Medlemmene i et SU vil ha forskjellig roller og oppgaver ift hvor i organisasjonen de har tilhørighet.
 • Sørge for en «rød tråd» i hele klubben gjennom daglig drift og bygging av felles kultur.
 • At trenerne forholder seg til de verdier og det rammeverket klubben har
 • Ansvar for at sportsplan revideres og implementeres.
 • Samarbeid på tvers der det er hensiktsmessig
 • Trenerforum
 • Tilrettelegge for at trenerne får lagt forholdene til rette for å gjennomføre god fotballaktivitet med spillerne sine
 • Felles møter – Årshjul

Møte 1 – Januar

 • Gjennomgang av klubbens sportsplan.
 • Nye trenere er på plass.
 • Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.
 • Planlegging av trenerforum

Møte 2 – Juni

 • Evaluering av vårsesongen.
 • Planlegging av høstsesongen.

Møte 3 – November

 • Evaluering av sesongen.
 • Planlegging av ny sesong.
 • Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben.
 • Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong

Verdisett på feltet

Leder/trener:

 • du er et forbilde for spillerne
 • spillerne legger mer vekt på det du gjør enn det du sier
 • lær spillerne å respektere og tolerere dommerne, mot- og medspillere og ledere
 • gi ros og oppmuntring – det virker positivt og konstruktivt. Vær fokusert på å formidle gode løsninger
 • vær forsiktig med å fremelske «barnestjerner
 • vær opptatt av alle og jobb med å differensiere i den enkelte økt/kamp
 • vær opptatt av «hele mennesket»
 • involver foresatte og informer om evt. uheldige episoder
 • husk «foreldre-vett-reglene». Ta ansvar for at negativ roping/kjefting ikke skjer
 • trenerne/lederne har ansvaret for spillernes oppførsel på banen
 • bruk FK Eik Tønsberg profilert tøy
 • hold deg oppdatert på sportsplanen

Spilleren:

 •  Bruker ikke bruker stygge ord/tegn, banner eller kjefter/skriker til med/motspiller, dommer, lagledelse
 • Verken slår, sparker eller truer med- eller motspillere.
 • Ødelegger ikke for andre på kamp eller trening.
 • Respekter dommeren og trenerens avgjørelser.

Foresatte:

 • Bidrar med positive kommentarer til spillere og dommer fra sidelinja
 • Oppmuntrer egne og andres unger i medgang og motgang
 • Lar treneren få gjøre jobben sin på trening og under kamp (evnt. uenigheter tas opp med trener/sportslig leder etter trening/kamp, uten at spillere er til stede)
 • Støtter opp om lagets beslutninger Møter opp på dugnader
 • Bidrar med transport av egne unger og evnt. andres unger til kamper/treninger.
 • Er en støtte for laget, hjelper til med oppgaver som foreldrekontakt, lagleder, materiellforvalter, kasserer etc.
 • Røyker ikke i nærheten av der hvor laget har aktivitet, det er røykfritt miljø i hele fotballområdet.
 • Møter opp på alle lagets kamper
 • I tillegg ønsker vi at foresatte skal hjelpe klubben i ”jakten” på sponsorer for på den måten å være med på finansiering av utgifter i forbindelse med treninger, baller, drakter etc.

Målsettinger for klubben

 • A-lag herrer målsetning. Under utarbeidelse
 • A-lag Damer. Utviklingsmål. Under utarbeidelse
 • Lagene i aldersbestemte klasser, 16-19 år, skal alltid hevde seg i kampen om kvalifisering til interkrets og kretsmesterskapene. I tillegg skal juniorlaget kvalifisere seg til NM gjennom vinterserien.
 • Være representert med flest mulig spillere på gutte – jentesiden i NFF Vestfolds landslagsskole.
 • Utvikle spillere til toppfotballen.
 • Videreutvikle differensierte modeller, inkludert, hospitering, keeperutvikling og fotballskolen.
 • Etablere miljø i klubbhus med daglig ledelse som sportslig, sosialt og miljømessig anker.
 • Tilrettelegge for utvikling av trenere, dommere og ledere.
 • Trenerkoordinatoren skal være en synlig ressurs for alle lag i FK Eik Tønsberg.

Spillestil

FK Eik Tønsberg ønsker at alle lag skal spille fin teknisk angrepsfotball hvor pasningsspill, kreativitet og bevegelse er tre helt sentrale begreper og hvor spillet i hovedsak foregår langs bakken.

Hva innebærer dette?

 • Det skal i størst mulig utstrekning kastes ut fra keeper
 • Det skal alltid være en mening bak en pasning. Det betyr at en spiller bestandig skal prøve å slå en pasning til medspiller på en slik måte at det er lett å spille ballen videre. Det å beine ballen ut eller opp på tribunen er ikke bra såfremt dette ikke er hensiktsmessig for laget ditt og det er det svært sjeldent. Ved å fokusere på dette må spillerne lære seg å ta valg i vanskelige og trange situasjoner noe som vil utvikle spillet på sikt.
 • Et slikt ambisiøst spill kan på kort sikt bety at spillere, lagledere og foreldre må kjemp seg gjennom forbigående dårlige resultater. Det er derfor viktig å se utvikling og resultater i et lengre perspektiv.
 • Det skal være stor bevegelse fra spillerne uten ball slik at spilleren som har ballen har mange alternativer og velg mellom. Det handler ikke så mye om å ha faste spillemønstre, men mer å gi ballfører mange alternativer å velge i.
 • Vi ønsker også at individet skal få utfolde seg. Det å kunne drible er viktig, for det vil skape muligheter for laget. FK Eik Tønsberg ønsker derfor at trenerne skal oppfordre spillerne til å drible, slik at de lærer det så godt at laget kan utnytte dette til lagets fordel.
 • Dribleferdigheter er bra og må prioriteres, men det må også fokuseres på lagspill.
 • FK Eik Tønsberg ønsker å prioritere offensiv og teknisk fotball framfor defensiv fotball som tar sikte på å ødelegge spillet for motstanderen. Vi ønsker å sette fokus på det å skape ting framfor å ødelegge og da blir det viktigere å trene på offensivt spill og det å lage mål framfor å lære bort det å takle og forvare seg. Vi ønsker en innstilling blant trenere og spillere at det er bedre å vinne 5 – 4 enn 1 – 0! Dette bør være aldersavhengig. Når vi er i øverste alderstrinn så bør det være fokus på å vinne.
  Det er klart at jo eldre spillerne jo blir vanskelige kan det være å følge den idealistiske spillestilen og på et A-lag kan det forsvares at det tenkes noe annerledes i spesielle situasjoner. Men hovedtanken bak spillestilen skal allikevel ligge der.

Aktivitet

Anbefalt treningsaktivitet

Lag Antall treninger pr uke Antall timer pr trening
G5 + J5 1 1
G6 + J6 1 1
G7 + J7 2 1
G8 + J8 2 1
G9 + J9 2 1,5
G10 + J10 2 1,5
G11 + J11 2 1,5
G12 + J12 2/3 1,5
G13 + J13 3 1,5
G14 + J14 3/4 1,5
G15-G16 + J15-J16 4 eller 5 1,5
G17-G19 + J17-J19 4 eller 5 1,5

Barnefotball 5 – 7 År – 3’er

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

Barnefotball 8 – 9 År – 5’er

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

Barnefotball 10 – 11 År – 7’er

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

Barnefotball 12 År – 9’er

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

Ungdomsfotball 13 – 14 År – 9’er til 11’er

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

Ungdomsfotball 871 15 – 16 År

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

Ungdomsfotball AIL 15 – 16 År

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

Ungdomsfotball 871 17 – 19 År

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

Ungdomsfotball AIL 17 – 19 År

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

G14+J14

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

G16+J16

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

G19+J17

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

A-Lag

Antall treninger per uke:
Antall timer per trening:

Jevnbyrdighet

Lagutvelgelse:

Når man deler inn 3-, 5- og 7-lag for aktivitetsturneringer og seriespill, er det tre kriterier man skal følge:
• Lagene skal være sportslig jevnbyrdige
• Spillerne skal ha en sosial tilhørighet til minst en av de andre på laget
• Lagene skal maksimalt opprettholdes en sesong.
Ideelt bør det deles nye lag så ofte som praktisk mulig. På de aller yngste årgangene, skal det deles nye lag til hver aktivitetsturnering. Når seriespillet begynner, bør lagene rulleres på til sommerferien. I ulike cuper bør lagene være annerledes enn ved seriespillet.
For 9- og 11-lag blir lagene utelukkende satt sammen etter sportslige kriterier

Differensiering

Differensiering er at hver enkelt spiller får treningen tilpasset det nivå spilleren er på. Det er ikke det samme som topping. FK Eik Tønsberg skal prøve å gi våre spillere et differensiert tilbud allerede fra de yngste årsklassene. I praksis vil dette si at trenerne gir ulike grupper av spillere ulike utfordringer på treningene. De flinkeste kan for eksempel sentre med både høyre- og venstrebeinet under pasningsøvelser, man kan sette spillere på omtrent samme nivå sammen når det er parøvelser og liknende. Som en del av differensieringen kan man også i perioder dele gruppa slik at de flinkeste spiller mot de flinkeste på trening. Dette vil også gi større utvikling til de som er på nivået under, da de vil oppleve økt mestring. Differensieringen skal starte i inntil 1/3-del av treningen. Når spillerne blir eldre vil det være naturlig at større del av treninga blir differensiert.

Hospitering

Begrepsavklaring:

Hospitering: En spiller med gode holdninger og ferdigheter får tilbud om å trene/spille på et høyere nivå, i den hensikt å tilpasse trenings og kamparenaen for spilleren. Dette gjelder for begge kjønn og eventuelt mellom kjønn. Det er sportslig leder som gjennom observasjon og samtaler med trenerne, avgjør hvilke spillere som skal få tilbud om hospitering.
Oppflytting: (Brukes sjeldnere enn hospitering.) Dersom vi over tid ser at spilleren presterer på et naturlig høyere nivå, skal permanent oppflytting vurderes.

Kjøreregler hospitering:

Aldersgruppa 13-15 år praktiserer hospitering på følgende måte:

 • Spiller hospiterer opp en til to dager i uka i tillegg til/i stedet for sitt lags program.
 • Sportslig leder tar avgjørelsen i samråd med trenere, spiller og foreldre

Aldersgruppa 16-19 år praktiserer hospitering på følgende måte:

 • Spiller hospiterer opp en til to dager i uka i tillegg til sitt lags program, eller flyttes opp i en tidsbegrenset periode.
 • Det skal ses på som en premiering å flyttes opp, og det er viktig at spilleren oppfattes som positiv rollemodell ved tilbakeføring til eget lag.
 • Det skal være prestasjonsavhengig, slik at man kan miste plassen til fordel for ny spiller.
 • Ansvaret ligger på lagstrenerne og sportslig leder.
 • I helt spesielle tilfeller kan yngre spillere hospitere opp. Sportslig leder styrer evt. dette.

Kjøreregler oppflytting:

Oppflytting er som hovedregel aktuelt fra og med 13 år. Sportslig leder skal involveres i tillegg til foresatte. Hospitering skal alltid være gjennomført før oppflytting vurderes.
Retningslinjer for prioritering av spillere i trening- og kampsammenheng.

Ved kollisjoner for spillere som deltar på flere lag/arenaer, skal følgende prioriteres:

 • Kamp på eget lag prioriteres foran hospitering på trening i aldersgruppen over.
 • Kamp på hospiteringslag går som hovedregel foran kamp på egen aldersgruppe. En forutsetning er da selvsagt at spilleren ikke brukes som innbytter.
 • Bylagstrening og –kamper skal i utgangspunktet prioriteres foran aktivitet i egen klubb, både kamp og trening.
 • Aktiviteter i regi av fotballkretsen og fotballforbundet skal prioriteres før aktivitet i FK Eik Tønsberg og bylag.
 • Jenter som hospiterer på guttelag, følger prioriteringene fra punktene over.

Turneringer

Dana- og Norway-cup samt andre turneringer.
FK Eik-Tønsberg sender hvert år lag til Dana- og Norway Cup. Det gis økonomisk støtte fra klubben til 13-åringene i Norway Cup og 15-16-åringene til Dana Cup.
Det er ingen hindring for at andre årganger fra klubben også kan dra på disse turneringene, men de må da finansieres av årgangen selv.
Lagene til disse cupene tas ut etter sportslige kriterier.
Det skal ikke hentes inn gjestespillere fra andre klubber hvis vi har nok spillere på laget. I motsatt fall kan det maksimalt hentes inn to spillere utenfra.
Bruk av overårige spillere i Dana Cup skal i utgangspunktet ikke finne sted. I spesielle tilfeller må det i så fall godkjennes av sportslig leder.

Barne- og Ungdomsfotballen

Innledning

Her har vi samlet de viktigste begrepene og retningslinjene for fotballaktiviteten, som gjelder for barne- og ungdomsfotballen. Du finner et kapittel for hver alderskategori i barne- og ungdomsfotballen. Hvert kapittel er laget for å kunne stå for seg selv som en instruksjon for de som kun er interessert i det ene alderssegmentet. Derfor vil du som leser denne håndboken i sin helhet oppleve noen repetisjoner som du da kan hoppe over.

Siden er relevant for alle roller som har med aktiviteten å gjøre. Det kan være sportslig ledelse, trenerveiledere, styret, trenere, foreldre, osv. Dessuten er disse retningslinjene en veiledning for sportslig ledelse i klubben når det skal revideres eller utarbeides en sportsplan. Det er viktig å forstå at dette er nasjonale retningslinjer, hver klubb vil i sin sportsplan beskrive sine rammer og retningslinjer, innenfor de nasjonale. Det er viktig at du setter deg inn i din klubbs sportsplan.

Barne- og ungdomsfotballens hovedmål er å gi så mange barn som mulig et godt fotballtilbud og gode fotballopplevelser. Dette oppnår vi ved å gi spillerne trygge sosiale rammer, gode mestringsopplevelser, et differensiert treningstilbud og et jevnbyrdig kamptilbud. Målet er å skape best mulig balanse mellom mestring og utfordringer for å tilrettelegge for utvikling for alle. I barnefotballen skal alle spille tilnærmet like mye i kamp.

Barnefotball 6 – 7 År – 3’er

Dette er det første møtet med organisert idrett. Det er derfor viktig at det legges vekt på trivsel, lek og aktivitet.

Hovedfokus det første året skal være:

 • Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet
 • Skape en fast ramme for trening og aktiviteter

Trening og kamptilbud:

En trening/aktivitet i uka bør holde, men i tillegg kan enkelte kamper komme i tillegg. Det er en stor fordel med to trenere pr lag, som kan dele gruppa i to. Minimum en trener pr. lag har gjennomført NFF sitt grasrottrenerkurs 1. I treningssituasjon må en tilstrebe mest mulig aktivitet med ball, og unngå kø og venting. Organiser mange spillsekvenser, med for eksempel spill 4 mot 4.
Alle spillerne bør rotere på de forskjellige rollene i laget og en bør tilstrebe at flest mulig også står i mål. Lik spilletid er en forutsetning og topping av lag skal ikke forekomme. I tillegg må spillerne stimuleres til uorganisert fotballaktiviteter utenom fellestreninger.

Mål for opplæringen:

 • Alle skal ha det gøy
 • Skape stor aktivitet på trening. Smågruppespill gir mye ballkontakt.
 • Innføring i elementære samværsregler; toleranse-respekt-disiplin Innføring i elementære basisteknikker
 • Skape lyst til ball-lek på fritiden.

Taktisk/teknisk påvirkning:

Trene pasning-mottak-skudd-føring, i tillegg til spillsituasjoner. For hjelp, bruk Sportslig leder.

Retningslinjer og øvelser tilpasset denne aldersgruppa finnes her:

NFF – Rettningslinjer og Verktøykasse 6-7 År

Barnefotball 8 – 9 År – 5’er

Trening og kamptilbud:

Det bør gis mulighet til fotballaktivitet hele året, med fotballferier når skolen har ferie. Sommerferien kan brukes til trening. En til to trening/aktivitet i uka anbefales, men i tillegg kan enkelte kamper komme i tillegg. Det er en stor fordel med to trenere pr. lag, som kan dele gruppa i to. Det er ønskelig at minimum en trener pr. lag har gjennomført NFF sitt aktivitetslederkurs. I treningssituasjon må en tilstrebe mest mulig aktivitet med ball, og unngå kø og venting. Organiser mange spillsekvenser, med for eksempel 4 mot 4 spill. I tillegg må spillerne stimuleres til uorganisert fotballaktiviteter utenom fellestreninger. Det er på denne arenaen at den største ferdighetsutviklingen vil skje.

Mål for opplæringen:

 • Alle skal ha det gøy
 • Skape stor aktivitet på trening. Smågruppespill gir mye ballkontakt
 • Innføring i elementære samværsregler; toleranse-respekt-disiplin
 • Innføring i elementære basisteknikker
 • Skape lyst til ball-lek i fritida Taktisk/teknisk påvirkning:

Taktisk/teknisk påvirkning:

 • Pasning: øve på å slå korte presise pasninger med begge ben (innside, utsiden og vristspark). I tillegg bør en tilstrebe pasningsøvelser der spiller øver på å slå pasning ifht medspillerens bevegelse. Mottak/medtak: kunne ta i mot en ball med begge ben. Tilrettelegge for neste pasning i mottaket. Medtak bør øves på i bevegelse.
 • Skudd: øve på skudd med strak vrist, helst med begge ben. Det er naturlig at den ene foten er bedre enn den andre.
 • Føring: øve på å føre ballen i bevegelse, gjerne ifht kjegleløyper, med/motspillere, osv..
 • Finter: kunne utføre enkle finter med ballen, for eksempel pasningsfinter, kroppsfinter, overstegs finter, m.fl.
 • Heading: introdusere heading som ferdighet.

For hjelp, spør Sportslig leder

 NFF – Rettningslinjer og Verktøykasse 8-9 År

Barnefotball 10 – 12 År – 7’er og 9’er

Trening og kamptilbud:

Det bør gis mulighet til fotballaktivitet hele året, med fotballferier når skolen har ferie. Sommerferien kan brukes til trening. Veiledende antall treninger bør være en gang pr. uke fra januar til mars, fordelt på ute og inne. Deretter to ganger pr. uke, inkludert kamp.

Mål for opplæringen:

 • Alle skal ha det gøy
 • Skape motivasjon for ball-lek/egentrening på fritida
 • Utvikle evne til toleranse, respekt og disiplin
 • Utvikle basisferdigheter
 • Lære grunnleggende pasningsspill pasning/motakk/skudd/føring/finter, alle må ha et bilde av ”riktig” utførelse.
 • Spillerne får mer ansvar

Taktisk/teknisk påvirkning:

 • Fortsatt følge overordnede prinsipp om mye ballkontakt! (3-5 på hvert lag).
 • Pasning: kunne slå korte presise pasninger med begge ben(innside, utsiden og vristspark). I tillegg bør en tilstrebe pasningsøvelser der spiller øver på å slå pasning ifht. medspilleren sin bevegelse. Øv på at det er medspillerens bevegelse som utløser pasningen.
 • Mottak/medtak: kunne ta i mot en ball med begge ben. Tilrettelegge for neste pasning i mottaket. Medtak bør øves på i bevegelse.
 • Skudd: kunne skyte med strak vrist, helst med begge ben. Det er naturlig at den ene foten er bedre enn den andre.
 • Føring: kunne føre ballen i bevegelse, gjerne ifht kjegleløyper, med-/motspillere, osv.
 • Finter: kunne utføre enkle finter med ballen, for eksempel pasningsfinter, kroppsfinter, overstegsfinter, m.fl.
 • Heading: introdusere og øv på heading som ferdighet.

For hjelp, bruk Sportslig leder.

Aktiviteter:

 • spill mot mål i mindre grupper, (mye ballkontakt) 3-5 spillere på hvert lag.
 • skuddleker, føring, mottak, skudd.
 • pasning, føring, mottak, skudd.
 • Introduser og jobb med 1 : 1 situasjoner, både som 1. angriper og 1. forsvarer.

Fysisk påvirkning:

Utvikling av koordinasjon, balanse og kroppskontroll er viktig. Bruk ideelt sett ballen, men lekbetonte aktiviteter kan også være både morsomme og gode. Å lære tidlig enkle tøyningsøvelser er også viktig. Uten å drive spesialtrening, bør man på slutten av perioden komme inn på løpsteknikker (eks. alle bevegelser rett fram, avslappet i skuldre, opp på tærne). Driv ikke med spesialtrening for å bedre utholdenhet eller styrke.

NFF – Rettningslinjer og Verktøykasse 10-11 År

NFF – Rettningslinjer og Verktøykasse 12 År

Ungdomsfotball 13 – 14 År – 9’er til 11’er

Trenings og kamptilbud:

Tre treninger pr. uke inkludert kamper er veiledende. Treningstilbud bør også gis i oktober, november og desember. Deltakelse i lokale cuper og Norway-cup eventuelt Dana-cup. Egentrening og allsidige idrettsaktivitet er fortsatt viktig. Spillere med særlige forutsetninger får tilbudet om deltagelse i ”utviklingsgruppe”. Spillere som blir tatt ut til Eiks spillerutviklingsprosjekt må drive egentrening.

Her er det viktig i denne aldersgruppa å få fram at de med særlige forutsetninger gjelder de som presterer best i kamp og trening i tillegg til de som er nest best men har stor treningsvilje. Hvem vet hvem som er best om 8-10 år?
Det må fortsatt tilstrebes et samarbeid med øvrige grupper i FK Eik Tønsberg. Alle må få god spilletid, men de som trener mest må få spille mest! Hospitering og utvidet kamp/treningstilbud for de med best forutsetninger.

Mål for opplæringen:

 • Alle skal få et tilbud om trening og kamper
 • Videreutvikle isolerte tekniske ferdigheter
 • I større grad bruke teknikk inn i rett taktisk sammenheng
 • Gjøre spillere kjent med knagger som posisjonering, spill i lengderetningen, press/sikring, gunstige avstander
 • Organisere laget i en 4:3:3/4:5:1/3:5:2 – formasjon
 • Stimulere for egentrening/større ansvar for egen utvikling
 • Utvikling av enkeltspillere/lag viktigere enn lagets resultater (langsiktighet).
 • Begynnere rolletrening (Kartlegge rollekrav) Taktisk/teknisk påvirkning:

Arbeidet med å utvikle de samme ferdighetene som beskrevet under aldersgruppa 11-12 år må fortsette. Innsidepasningen bør også suppleres med halvtliggende vristspark (langpasning).

I tillegg bør følgende trenes på:

 • Heading: Utvikle mot og rett teknikk
 • Vending: Hurtige vendinger med og uten motstander i rygg
 • Takling: Evnen til å vinne dueller, snappe fra motstander (vinne foran) 1 mot 1: Utvikle evnen til å utfordre og drible motstander 2 mot 1: Evnen til å skape og utnytte 2 mot 1-situasjoner.

Sammen med utviklingen av ferdighetene beskrevet, må spillerne lære seg å nyttiggjøre seg ferdighetene i spill (funksjonalitet). En vakker finte eller vending har liten verdi hvis spilleren mister ballen i neste trekk. Hvor ofte ser vi ikke spillere lykkes med det vanskelige, men mislykkes med enkle ting.

Spillerne må nå få praktisk innføring i noen sentrale fotballbegrep:

 • Forsvar: press, sikring, posisjonering, rett side, laget samlet, gunstige avstander, tempo i forflytning og sone
 • Angrep: riktig spillavstand, (bredde/dybde) vending av spill, gjennombrudd, bevegelse skaper rom og samhandling

Fysisk påvirkning:

Utholdenhet er viktig, men langt fra like viktig som ferdighetsutvikling i denne alderen! Dersom man av kapasitetsgrunner ikke har tilgang til treningsbane, kan ha lett styrketrening med egen kropp som belastning, anbefales.
Sirkel/intervall – betont trening av mage, rygg, knestrekkere/bøyere, hofteleddsbøyere og generelt overkropp, kan være et alternativ. Utholdenhetstrening bør søkes gjennom intensitet i spill, men spillerne bør motiveres til å bruke skogen vi har rundt oss til joggeturer. Langkjøring 45 minutter til 1,5 time i pratetempo er bra og «legge i bunn». Unntaksvis utholdenhetstrening på fellesøkter!
Hurtighetstrening der ballen er en selvfølge å ha med, bør være en naturlig del av minst en økt i uka. Legges tidlig etter god oppvarming. Varighet 15-20 minutter, gode pauser høy intensitet. Bevegelighetstrening gjennom god uttøyning er en selvfølge!
Koordinasjonstrening i form av for eksempel lekpreget aktiviteter er positivt! Husk store individuelle forskjeller på utøverne!

Sosial og holdningsmessig påvirkning:

Respekt, toleranse og disiplin skal fremdeles være bærende stikkord for oppførsel på og utenfor banen (se også aldersgruppen 11-12 år).

Større krav til spillernes evne til å ta ansvar bør nå stilles:

 • Frammøte til trening. Klar 5 minutter før treningsstart
 • Holde orden i eget utstyr og i garderober
 • Unngå kjefting, krangel og banning. Oppmuntring og hjelp skaper bedre spillere skolearbeid før trening, men planlegging er stikkordet!
 • Meld alltid forfall til trening og kamp dersom forhindret
 • Man kan stille krav om at spillerne skal gjøre sitt beste

Råd til gjennomføring:

 • Still nå krav til kvalitet i utføring og oppdra spillerne til å stille krav til seg selv. Ingen utvikling gjennom slurv!
 • Spillerne må forstå nødvendigheten av at mange repetisjoner med kvalitet er det som gir framgang
 • Konsentrasjon, interesse og entusiasme må inn i treningsarbeidet, samtidig må spillerne oppdras til selv å se nødvendigheten
 • Treningene må ha et mål/tema som kommer klart frem for spillerne
 • Husk ros til spillerne som tar ansvar
 • Utvikling av enkeltspilleren er viktigere enn lagresultater!
 • Keeperne bør få egen trening
 • De beste jentene bør få tilbud om å hospitere på guttelag
 • Tilstrebe bruk av klasse/skolelag og unngå topping av et førstelag Aktiviteter:
 • Spill i mindre grupper (4:4, 5:5 etc.) bør fremdeles være fremtredende konsentrer om ett maks to temaer, og overfør til helhet. Skap gode bilder!
 • Øvinger som mottak, pasning og skudd, men velg mer øvelser der taktiske valg blir fremtredende

  Aktiviteter for nye teknikker:

  • Vending og heading 1:1
  • Aktiviteter for nye begrep:
  • Press og sikring
  • Laget samlet: spill 11:11
  • Riktig spillavstand: dybde, bredde, posisjonering, gjennombrudd, bevegelse og samhandling.
  • Spill 5:5 opp til 11:11

  NFF – Rettningslinjer og Verktøykasse 13-17 År

  Ungdomsfotball 871 15 – 16 År

  Ungdomsfotball AIL 15 – 16 År

  Trenings- og kamptilbud:

  4-5 treninger pr. Uke Treningstilbud bør også gis i oktober og november. Lag meldes opp til vinterserie og seriespill. Klubben gir økonomisk støtte til Dana Cup.

  Alle må få god spilletid, men de som trener mest må få spille mest! Hospitering med G16 871 blir et naturlig steg for spilllere med ambisjoner og treningsvilje.

  Mål for opplæringen:

  • Alle skal få et tilbud om trening og kamper
  • Videreutvikle isolerte tekniske ferdigheter
  • Alle spillerne skal føle seg sett og inkludert i spillergruppa
  • Spillerne skal kunne beherske rollekrav og ulike formasjoner

  Råd til gjennomføring:

  • Still nå krav til kvalitet i utføring og oppdra spillerne til å stille krav til seg selv. Ingen utvikling gjennom slurv!
  • Spillerne må forstå nødvendigheten av at mange repetisjoner med kvalitet er det som gir framgang
  • Konsentrasjon, interesse og entusiasme må inn i treningsarbeidet, samtidig må spillerne oppdras til selv å se nødvendigheten
  • Treningene må ha et mål/tema som kommer klart frem for spillerne
  • Husk ros til spillerne som tar ansvar
  • Utvikling av enkeltspilleren er viktigere enn lagresultater!
  • Keeperne bør få egen trening
  • Spill i mindre grupper (4:4, 5:5 etc.) bør fremdeles være fremtredende konsentrer om ett maks to temaer, og overfør til helhet. Skap gode bilder!

  NFF – Rettningslinjer og Verktøykasse 13-17 År

  Ungdomsfotball 871 17 – 19 År

  Ungdomsfotball AIL 17 – 19 År

  Trenings- og kamptilbud:

  3-4 treninger pr. uke Treningstilbud bør også gis i oktober og november. Lag meldes opp til vinterserie og seriespill.

  Alle må få god spilletid, men de som trener mest må få spille mest!

  Mål for opplæringen:

  • Alle skal få et tilbud om trening og kamper
  • Videreutvikle isolerte tekniske ferdigheter
  • Alle spillerne skal føle seg sett og inkludert i spillergruppa
  • Spillerne skal kunne beherske rollekrav og ulike formasjoner

  Råd til gjennomføring:

  • Still nå krav til kvalitet i utføring og oppdra spillerne til å stille krav til seg selv. Ingen utvikling gjennom slurv!
  • Spillerne må forstå nødvendigheten av at mange repetisjoner med kvalitet er det som gir framgang
  • Konsentrasjon, interesse og entusiasme må inn i treningsarbeidet, samtidig må spillerne oppdras til selv å se nødvendigheten
  • Treningene må ha et mål/tema som kommer klart frem for spillerne
  • Husk ros til spillerne som tar ansvar
  • Utvikling av enkeltspilleren er viktigere enn lagresultater!
  • Keeperne bør få egen trening
  • Spill i mindre grupper (4:4, 5:5 etc.) bør fremdeles være fremtredende konsentrer om ett maks to temaer, og overfør til helhet. Skap gode bilder!

  NFF – Rettningslinjer og Verktøykasse 18-19 År