Innkalling til årsmøte 3. mars 2022

8. februar 2022

Styrene i FK Eik Tønsberg innkaller herved til årsmøte i FK Eik Tønsberg AIL og FK Eik Tønsberg 871. Årsmøtet avholdes torsdag 3. mars kl. 18.00.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt 14 dager før årsmøtet, dvs senest 17. februar 2022.

Saksliste og øvrige saksdokumenter vil foreligge på klubbens hjemmeside 1 uke før årsmøte.

Innkallelsen i sin helhet finner du her.

Med vennlig hilsen

Styrene

FK Eik Tønsberg

Tradisjon | Relasjon | Ambisjon