Blir spillerutvikler

16. november 2021

Denne sesongen har Jan Eddie Hansen vært sportslig leder barn/ungdom og hovedtrener for G16-871. Neste år fortsetter han som sportslig leder, og får en mer rendyrket rolle som spillerutvikler i 871.

– Ansvaret som hovedtrener for et lag er tidkrevende. Med denne endringen blir det frigjort mer tid til å fungere som sportslig leder ungdom. Samtidig som vi gjør et grep for å ivareta våre unge spillere på en enda bedre måte.

Jan Eddie Hansen

Den nye rollen som spillerutvikler betyr i korte trekk det overordnet ansvaret for hospitering. Individuell oppfølging. Finne typer i roller i samsvar med profilen til A-laget. Ansvar for oppfølging av spillere som representerer klubb i krets og NFF-regi.

Klubben ønsker også å forsterke seg med en dedikert person som sportslig leder barn før neste sesong.

Tradisjon | Relasjon | Ambisjon