Bedriftens tolvte mann

18. november 2021

Canon Business Center Vestfold Telemark er med på FK Eik Tønsbergs reise.

Canon er verdens største kamera- og otpikkprodusent. Selskapet produserer også skannere, skrivere og trykkeriutstyr for lagring og deler av bilder, dokumenthåndtering og digitalisering av prosesser, i tillegg til medisinsk utstyr og øvrige industriprodukter.

Tre kontorer

Canon Business Center Vestfold Telemark er en av flere engasjerte sponsorer i FK Eik Tønsberg. Regionavdelingen består av tre kontorer beliggende i Tønsberg, Larvik og Skien. Til sammen jobber det drøyt 30 medarbeidere på de tre kontorene, innen funksjoner som service og support, administrasjon og støttefunksjoner.

I Tønsberg holder daglig leder Roar Lindstad og kollegene til i Træleborgodden 6. Herfra hjelper de et bredt spekter av virksomheter innen kopi og IT-relaterte tjenester.

Markedsleder

– Vi har i løpet av mange år blitt en soleklar markedsleder med våre print- og dokumentløsninger. På siste måling var vår markedsandel i Vestfold på over 60 prosent.
Vi jobber i det store og hele med bedriftsmarkedet SMB og det offentlige, der vi har vunnet flere store kontrakter

– Våre kunder gir oss tilbakemeldinger på at vår oppfølging og servicegrad er meget god og med en så høy markedsandel, er det grunn til å tro at vår innsats blir honorert, sier daglig leder Lindstad.

Bidrar på mange arenaer

I tillegg til å markere seg i markedet, bidrar Lindstad og kollegene også på andre arenaer.

– Vi har gjennom mange år hatt et samarbeid med Nøtterøy Håndball. De siste årene har vi også hatt et tett og givende samarbeid med Kirkens Bymisjon, hvor vi har bidratt på flere arenaer. Vi har også vært innom andre klubber og idretter de siste år, men nå er vi engasjert i FK Eik Tønsberg sin satsning. Vi kom i kontakt med Nick Sandberg og dette syntes vi var så trivelig at vi har blitt med som samarbeidspartner med intensjon om å være med på en lang og hyggelig reise, smiler Roar Lindstad.

Tradisjon | Relasjon | Ambisjon