ÅRSMØTER 2023

2. februar 2023

Det innkalles til årsmøter for FK Eik Tønsberg AIL, og FK Eik Tønsberg 871.

  • FK Eik Tønsberg AIL, torsdag 2. mars 2023 kl. 1800
  • FK Eik Tønsberg 871, torsdag 2. mars 2023 kl. 1900
  • Sted: Klubbhuset, Jutulveien 13, 3122 Tønsberg

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent. samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Styret
b) Revisor
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget er tilsluttet
d) Valgkomité
e) Kontrollkomite
11. Utmerkelser

Frist for å sende forslag ( ref punkt 6) er 14 dager før årsmøtet.

Saksliste og øvrige saksdokumenter vil foreligge på klubbens hjemmeside 1 uke før årsmøte.

Med hilsen

Styrene

Årsmøte papirer:

– FK Eik Tønsberg Saksliste

– FK Eik Tønsberg AIL Årsmelding Styre

– FK Eik Tønsberg AIL Årsmelding Damer

– FK Eik Tønsberg AIL Årsmelding Barn og ungdom

– FK Eik Tønsberg AIL Årsmelding Unified

– FK Eik Tønsberg AIL Årsregnskap

– FK Eik Tønsberg AIL Revisor beretning

– FK Eik Tønsberg AIL Budsjett

– FK Eik Tønsberg Kontrollkomiteens beretning

– FK Eik Tønsberg Valgkomiteens innstilling

– FK Eik Tønsberg 871 Årsmelding Styre

– FK Eik Tønsberg 871 Årsmelding Lag

– FK Eik Tønsberg 871 Årsregnskap

– FK Eik Tønsberg 871 Revisor beretning

– FK Eik Tønsberg 871 Budsjett

– Stiftelsen Eik idrettsanlegg Årsberetning

– Stiftelsen Eik idrettsanlegg Revisor beretning

Tradisjon | Relasjon | Ambisjon