Utleie av klubbhuset

Eik klubbhus leies kun ut til egne medlemmer og interne arrangement. 

Du kan sjekke om tidspunktet du ønsker er ledig i vår kalender. Ta gjerne kontakt om det er opptatt, det kan hende det er et arrangement vi kan flytte på.

Hvis arrangementet er et “Eikarrangement” er det gratis. Du må allikevel benytte kalenderen for å booke. Skriv da i kommentarfeltet hvilket type Eik-arrangement det gjelder.

Husk at lokalene skal ryddes etter bruk. Alt man har brukt skal på plass igjen – det gjelder også på kjøkkenet!

Vilkår for leie

Ansvarlig leietaker:

Ansvarlige leietaker må være over 25 år og er ansvarlig for lokalene i leieperioden.

Leietakers forpliktelser og ansvar:

Lokalene ryddes etter bruk. Alt man har tatt med inn tas også med ut.
Lokalene skal være klargjort for normal vask som besørges av utleier.
For all aktivitet inne og i umiddelbar nærhet av huset under arrangementet.
Økonomisk ansvarlig for evt. skader/hærverk etc. som måtte skje under arrangementet.

Lukke alle dører og vindu, samt låsing av klubbhuset.

Nøkler

Nøkler lånes av FK Eik Tønsberg. Hvis nøkkel ikke leveres tilbake vil kostnad med bytte av låsekasse m.m. tilfalle leietaker.

Avbestilling

Avbestilling senere enn 14 dager før arrangementet, faktureres med 50% av avtalt leiepris.

Avbestilling senere enn 7 dager før arrangement faktureres med 100% av avtalt leiepris.

For mai og juni er det 50 % for avbestilling senere enn 12 uker før og 100% 4 uker før avtalt leieperiode.

Økonomi

Leie faktureres fra FK Eik Tønsberg. Man får ikke nøkkel før leie er betalt.

Hvis forpliktelser i pkt. 2 ikke er oppfylt med hensyn til rydding og vask, vil det påløpe en ekstra kostnad på kr. 500,- for oppstart og 300,- for hver påløpte time.

Oppdatert 31/1-22.