Utleie av klubbhuset

Eik klubbhus leies ut til medlemmer og arrangementer.

Du kan sjekke om tidspunktet du ønsker er ledig i vår kalender. Ta gjerne kontakt om det er opptatt, det kan hende det er et arrangement vi kan flytte på.

Hvis arrangementet er sosiale aktiviteter for laget, er det gratis. Du må allikevel benytte kalenderen for å booke. Skriv da i kommentarfeltet hvilket type Eik-arrangement det gjelder.

Du må legge inn mailadresse og telefon nr. i bookingen

Husk at lokalene skal ryddes etter bruk. Alt man har brukt skal på plass igjen – det gjelder også på kjøkkenet!

Huset er fult utstyrt med dekketøy til 50 personer

Husk at lokalene skal ryddes etter bruk. Alt man har brukt skal på plass igjen – det gjelder også på kjøkkenet!

Vilkår for leie

Ansvarlig leietaker:

Ansvarlige leietaker må være over 25 år og er ansvarlig for lokalene i leieperioden.

Leietakers forpliktelser og ansvar:

Lokalene skal ryddes etter bruk. Alt man har tatt med inn tas med ut.
Lokalene skal være klargjort for normal vask.

OMRÅDENE I UMIDDELBAR NÆRHET TIL KLUBBHUSET MÅ OGSÅ RYDDES HVIS BENYTTET.
Som leie/låne taker er du Økonomisk ansvarlig for evt. skader/hærverk etc. som måtte skje under arrangementet.

Lukke alle dører og vindu, samt låsing av klubbhuset. Den som har låst opp klubbhuset må påse at det blir låst.

Nøkler:

Nøkler lånes av FK Eik Tønsberg ved henvendelse til kontoret på klubbhuset. Nøkler skal leveres tilbake første virkedag etter leie/lån.  Hvis nøkkel ikke leveres tilbake, vil kostnad med bytte av låskasse m.m. tilfalle leietaker.

Avbestilling:

Avbestilling senere enn 14 dager før arrangementet, faktureres med 50% av avtalt leiepris.

Avbestilling senere enn 7 dager før arrangement faktureres med 100% av avtalt leiepris.

For mai og juni er det 50 % for avbestilling senere enn 12 uker før og 100% 4 uker før avtalt leieperiode.

Økonomi:

Leie faktureres fra FK Eik Tønsberg. Man får ikke nøkkel før leie er betalt.

Hvis forpliktelser i pkt. 2 ikke er oppfylt med hensyn til rydding og vask, vil det påløpe en ekstra kostnad på kr. 500,- for oppstart og 300,- for hver påløpte time.

Priser Leie:

 

Leiepriser

 

Totalpris

Medlemspris

Leie fredag til lørdag fra 15.00 til 15.00

 

Kr 3000

Kr 2500

Leie lørdag til søndag fra kl. 15.00 til 15.00

 

Kr 3.000,- 

 Kr 2.500,-

Leie fredag til søndag

 

Kr 4.500,- 

 Kr 4.000,- 

For de som ikke ønsker å ta oppvasken selv*

 

Kr 700,-

 Kr 700,-

Bursdag feiring ukedag privat (utvask inngår ikke)

 

Kr 750,-

 

Bursdag feiring med laget (utvask inngår ikke)

 

 

 Kr 500

*Hvis du ikke ønsker å ta oppvasken selv må du gjøre avtale i forkant av arrangementet.

* Ved utleie i helger må den som er leietaker istandsette lokalet for normalvask

* Ved utleie på ukedager må leietaker tørke over gulver eventuelt vaske ved behov.

Kontakt: Kristine Midtlyng Brattbakk 45872255

Kontakt Nøkkel: Eik klubbhus kontoret 33368211