Æresmedlemskap og Gullmerke

 Statutter for Æresmedlemskap i FK Eik Tønsberg

 1. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse.
 2.  Utmerkelsen skal henge høyt, og kan bare tildeles personer som har vært aktive i FK Eik Tønsberg gjennom mange år.
 3.  Æresmedlemskap tildeles personer som enten:
  • a. Har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for klubben gjennom mange år.
  • b. Har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid.
  • c. Har bidratt til en spesiell sak som har fått stor betydning for foreningen.
  • d. Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i foreningen.
 4. Styrene i FK Eik Tønsberg skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til æresmedlemmer på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer.
 5. Styrene skal i fellesskap enstemmig utnevne æresmedlemmer.
 6. Markering av utnevnelsen bør skje på årsmøtet eller et større arrangement.
 7. Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i klubben.
 8. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form av et diplom og merke.
 9. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Oversikt skal finnes på klubbens hjemmeside.
 10.  Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubbens regi.

 Presisering:

Det normale er at æresmedlemskap tildeles for stor administrativ innsats. Bare i sjeldne tilfeller vil gode idrettsprestasjoner i seg selv være nok for å bli tildelt æresmedlemskap. I og med at et æresmedlemskap skal henge høyt, vil selv ikke en formidabel innsats på det administrative plan i en avgrenset periode på for eksempel opp til 10-12 år være nok for å bli æresmedlem. Ut fra dette vil det i praksis svært sjelden bli tildelt æresmedlemskap til personer under 40 år. Det bør ikke deles ut mer enn et æresmedlemskap i året, og det behøver ikke deles ut hvert år. Denne utmerkelsen skal henge høyt.

Vedtatt i styremøte i FK Eik Tønsberg 1 juni. 2022.

 

Statutter for Gullmerket i FK Eik Tønsberg

 1. Gullmerket skal, etter æresmedlem, være den absolutt høyeste utmerkelsen som kan tildeleset medlem i FK Eik Tønsberg.
 2. Gullmerket tildeles for fremdragende idrettslig og/eller administrativ innsats under forutsetning av at vedkommende har vært medlem av FK Eik Tønsberg i minst 10 år.
 3. Styrene i FK Eik Tønsberg skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan tildeles Gullmerket på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer.
 4. Styrene skal i fellesskap tildele Gullmerket.
 5. Utdeling av Gullmerket bør skje på årsmøtet eller et større arrangement.
 6. Den som tildeles Gullmerket skal motta et synlig bevis

Vedtatt i styremøte i FK Eik Tønsberg 1 juni. 2022.